Middels www.directbookers.nl worden persoonsgegevens verzameld en cookies geplaatst. Privacy is voor Directbookers (een handelsnaam van Reisburo Dutax BV.) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens veilig bij ons zijn en dat wij deze op een nette en juiste  manier gebruiken. Hieronder leggen wij uit wat wij allemaal doen met jouw persoonsgegevens.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 31-03-2021

 

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies bijhouden en waarom wij dit doen, neem dan contact op met Directbookers via de contactgegevens aan het einde van deze verklaring.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot en het gebruiken van diverse functionaliteiten van de website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze verschillende onderdelen  aan dienstverlening (zoals boekingen, autoverhuur, transfers, parkeren bij de luchthaven en verzekeringen);
 • het aanbieden van een beveiligde inlogomgeving, waarmee je vakanties kunt bewaren en inzage hebt in je boekingen;
 • het opnemen van contact met jou, indien hierom door jouw wordt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruiken van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, onder andere middels klanttevredenheidsonderzoeken hiervoor wordt eerst een verzoek verstuurd;
 • het verwerken van mogelijke deelname aan prijsvragen, acties, loyaliteitsprogramma’s en andere aangelegenheden na jouw goedkeuring;
 • het in kaart brengen van onze doelgroep en bijbehorende interesses, o.a. om het aanbod voor jouw interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij je interesses via zowel onze eigen websites als websites van derden;
 • het toesturen van onze algemene en/of gepersonaliseerde nieuwsbrieven indien hiervoor een inschrijving heeft plaatsgevonden.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je ons daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of als wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze verklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Gezinssamenstelling (indien relevant);
 • Betaalgegevens;
 • Boekings-/reserveringsgeschiedenis;
 • Online klikgedrag;
 • IP-adres;
 • Cookie ID’s;
 • Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht bijvoorbeeld via het contactformulier, chat of sociale media;
 • Eventuele medische persoonsgegevens die door jou worden verstrekt bij het boeken van een reis, waaronder bijvoorbeeld allergieën, dieetvoorkeuren of fysieke ongemakken.

Gegevens van derden

Wij vragen ook gegevens van derden, zoals van je medereizigers en gegevens van je thuisblijvers. Deze gegevens verwerken wij enkel ten behoeve van het uitvoeren van de desbetreffende overeenkomst en kunnen met dat doel (indien noodzakelijk) ook aan derden vertrekt worden. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat deze gegevens rechtmatig aan ons verstrekt worden en gebruikt kunnen worden voor de omschreven doelen.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen

Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij dit strikt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen jouw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:

 • Externe ICT-dienstverleners;
 • De partijen die cookies aanleveren, zie hieronder.

Met deze bedrijven hebben wij schriftelijke afspraken gemaakt over de omgang met jouw persoonsgegevens en wat ze hiermee wel en niet mogen doen.

Daarnaast kunnen wij je gegevens ook verstrekken aan derde partijen, die zelfstandig bepalen hoe ze met deze gegevens zullen omgaan. Wij hebben geen invloed op het gebruik van jouw gegevens door deze partijen aangezien zij zelf bepalen voor welk doel zij deze precies nodig hebben en aan wie zij deze weer verstrekken. Dit kunnen de volgende bedrijven zijn:

 • Betaaldiensten (als u via Directbookers betalingen verricht);
 • Touroperators (door wie je reis wordt uitgevoerd);
 • Verzekeraars (als je via Directbookers een verzekering afsluit);
 • Transfer – en autohuurmaatschappijen (als je via Directbookers een transfer of autohuur boekt);
 • Vliegmaatschappijen (als je via Directbookers een vlucht boekt);
 • Accommodaties  (als je deze via Directbookers boekt);
 • Het Calamiteitenfonds (wanneer er voor of tijdens je reis een beroep gedaan moet worden vanwege een calamiteit);
 • Stichting Garantiefonds Reisgelden (wanneer de reisorganisatie waar je hebt geboekt in financiële problemen is of failliet dreigt te gaan).

Wij kunnen verplicht worden om jouw persoonlijke gegevens vrij te geven aan overheidsinstanties in landen buiten het land waarin je woonachtig bent. De wetgeving in sommige landen kan ons dwingen om instanties die zich bezig houden met grenscontroles toegang te verlenen tot jouw  boekings- en reisinformatie. Daardoor kan informatie die wij over jou en je reis hebben worden vrijgegeven aan de douane- en immigratieautoriteiten van elk land in uw reisschema. Daarnaast is Directbookers volgens de wetgeving in diverse landen verplicht om je paspoort- en bijbehorende informatie te verzamelen voordat jij naar of vanuit die landen reist. Indien nodig verstrekken wij deze informatie aan de bevoegde douane- en immigratieautoriteiten. Ook geven wij jouw persoonlijke gegevens vrij aan overheidsinstanties indien de wetgeving dat vereist.

E-mail

Vanuit Directbookers houden we je graag op de hoogte via e-mail. Hiervoor worden er verschillende e-mails verstuurd die kunnen worden verdeeld in 2 onderwerpen: Informatieberichten en commerciële berichten.

Informatieberichten

Dit zijn e-mails die enkel dienen om je te informeren over belangrijke veranderingen of updates in relatie tot de diensten die je bij ons heeft afgenomen. Dit kan bijvoorbeeld de boekingsbevestiging zijn, maar ook de vouchers voor je reis, verzoek tot overmaken van het restantbedrag, wijzigingen in je boeking, belangrijke aanvullende reisinformatie, en belangrijke wijzigingen in onze voorwaarden.

Commerciële berichten

Zodra je onze website bezoekt kan er gevraagd worden om je in te schrijven voor onze nieuwsbrieven door middel van de verschaffing van je e-mailadres.

De nieuwsbrief is de meest verstuurde commerciële mail. Daarin vind je naast de beste aanbiedingen ook een flinke dosis “zin in vakantie”. Om deze mails op jouw interesses te kunnen afstemmen gebruiken we de door jouw ingevulde gegevens van je e-mailprofiel en analyseren we het klikgedrag in de e-mails en op onze website.

Wil je geen commerciële berichten meer van ons ontvangen, dan kun je jezelf te allen tijde afmelden via de afmeldlink die zich onderaan in iedere commerciële e-mail bevindt. Informatieberichten aangaande jouw boeking zul je vanzelfsprekend blijven ontvangen..

Google Analytics

Wij gebruikten Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de Directbookers website gebruiken en om op basis hiervan de  website te kunnen verbeteren. Google Analytics maakt ook  gebruik van cookies.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Zo hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • Boekingen en reserveringen: zoals wettelijk bepaald
 • Verzekeringen: zoals wettelijk bepaald
 • Calamiteitenfonds: zoals wettelijk bepaald
 • Chatgesprekken: tot 1 jaar na gesprek
 • Telefoongesprekken: tot 1 jaar na gesprek
 • Commerciële e-mails: uw ontvangt geen e-mails meer na uitschrijving

Voor de bewaartermijn van onze cookies verwijzen we jou graag naar het cookiegedeelte van deze verklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je persoonsgegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden..

Cookies

Directbookers maakt op haar website gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij je bezoek aan de website naar jouw computer, tablet en/of mobiel wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze eigen beveiligde servers of die van de betreffende derde partijen teruggestuurd worden. Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hieronder verder ‘cookies’ genoemd.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het aanbod voor jou interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij jouw interesses (advertentiecookies);
 • het mogelijk maken van de extra functionaliteiten op onze website zoals de chat functie (overige cookies).

Overzicht van derde partijen die cookies kunnen plaatsen via onze website: 

 • Adform
 • Bing Ads
 • Criteo
 • Daisycon
 • DoubleClick
 • Facebook
 • Hotjar
 • Salesforce
 • Google

In- en uitschakelen van cookies

In je browser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer jij hiermee instemt. Je dient zelf hiervoor je webbrowser te raadplegen, echter is het een feit dat veel websites niet optimaal zullen werken als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

Je kan ervoor kiezen om cookies te verwijderen in je webbrowser voor de termijn dat deze zelf zouden worden verwijderd. Hiervoor dien je de lopende stappen te volgen die jouw eigen webbrowser hiervoor heeft ingesteld..

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derde partijen die door middel van links met onze website zijn verbonden. Deze websites worden door andere organisaties met eigen privacy- en cookieverklaringen beheerd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de websites van andere organisaties.

Jouw privacyrechten

Als je vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, staat het je vrij om hierover contact met ons opnemen. Je hebt te allen tijde de volgende rechten aangaande uw privacy.

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je te identificeren.

Klachten & Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je vragen of klachten hebben stuur dan een mail naar info@directbookers.nl

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Handig is dan om deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Mochten er echt grote wijzigingen van toepassing zijn dan ontvang je automatisch die  vernieuwde verklaring per mail.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar info@directbookers,nl of per brief aan:

Directbookers.

Directbookers
Marktstraat 42
4921 BG Made